ฟามาซัน กรุ๊ป รับสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ระบบลำเลียง สกรู กระพ้อ สายพานลำเลียง

  เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก       
 

  Related link
 

เครื่องผสม Mixer
ระบบลำเลียง
Referance Project

     


 

สร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 


เป็น ที่ทราบกันดีว่า ภาคธุรกิจหลักและมีความสำคัญกับเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นคือภาคธุรกิจการ เกษตร ซึ่งปัจจุบันนี้มีแนวโน้มในการแข่งขันกันสูงมาก ทั้งด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็เช่นเดียวกัน ปัจจุบันมีการปรับเปลี่่ยนรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยนำ เทคโนโลยีมาใช้ทั้งในการเลี้ยงสัตว์แล้วจัดการเรื่องวัตถุดิบเพื่อเพิ่มความ สามารถในการแข่งขันระยะยาว ทำให้การธุรกิจสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ทั้งโรงงานอาหารสัตว์บก และโรงงานอาหารสัตว์น้ำ จึงเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ทั้งการสร้างเพื่อจำหน่ายเพียงอย่างเดียว หรือการสร้างเพื่อผลิตเพื่อใช้ภายในฟาร์มของตนเอง หรือทั้งสองอย่าง บริษัทมีทีมวิศกรซึ่งมีประสบการณ์ตรงในด้านการสร้างโรงงานอาหารสัตว์ เพื่อที่ให้บริการแก่ลูกค้าโดยเิริ่มตั้งแต่ การให้คำปรึกษา การออกแบบ รวมถึงการก่อสร้าง โดยคำนึงถึงความต้องการและงบประมาณของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อที่ลูกค้าจะได้โรงงานอาหารสัตว์ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกับลูกค้าที่ สุด

 

ประเภทโรงงานอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่


1. โรงงานอาหารสัตว์น้ำ ด้วยลักษณะทางกายภาพและสูตรอาหารของอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งแตกต่าง จากสัตว์บก ทำให้การออกแบบและสร้างโรงงานอาหารสัตว์รวมทั้งเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต สำหรับสัตว์น้ำย่อมแตกต่างจากโรงงานอาหารสัตว์บกด้วย โดยอาหารสัตว์น้ำนั้นจะแบ่ง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1. อาหารแบบจม และ 2. อาหารแบบลอย


2. โรงงานอาหารสัตว์บก เช่นโรงงานอาหารหมู ไก่ และอาหารวัว เป็นต้น

 


 

 

 

Click here for more picture >>>>

   
     

   

  Our services  
โรงงานอาหารสัตว์
ระบบลำเลียง
สินค้า
     


 

Logo

What is our business?

บริษัท ฟามาซัน กรุ๊ป จำักัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 โดยวัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งคือ การเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในโรงงานอาหารสัตว์แบบครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษา การออกแบบ จนกระทั่งถึงการก่อสร้าง ซึ่งมีทั้งรูปแบบโครงการลักษณะ Turnkey Project หรือการทำเฉพาะระบบบางระบบเช่น ระบบลำเลียง หรือระบบดูดฝุ่น เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

  Vision
Mission

" บริษัทฯ ได้เตรียมสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผลไว้สำหรับลูกค้า โดยเราจะก้าวไปข้างอย่างช้าๆ แต่มั่นคง และไม่มีวันหยุดก้าวเพื่อมุ่งพัฒนนาสินค้าและบริการสู่มาตรฐานสากล "

-  ทำงานมากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง
-  เพิ่มมูลค่าและอรรถประโยชน์ของงาน ในราคาสมเหตุสมผล
-  รักษามาตรฐาน และคุณภาพไว้เสมือนหนึ่งทำงานให้กับครอบครัวตัวเอง

-  รักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพ

   
   

Project on process


Project Reference


Our customer

Latest News & Events

รับสมัครงาน


ตำแหน่งที่ว่าง

1. พนักงานจัดซื้อโครงการ

     >   เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

     >   การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.

                                                                ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>>>

 
Online:  2
Visits:  168,103
Today:  24
PageView/Month:  1,611